Monday, 29 June 2015

JoM BaYaR ZaKaT FiTRaH 1436H/2015M


Kadar zakat fitrah pada tahun 1436H/2015M bagi seluruh negeri di Malaysia adalah sepertimana berikut;

 Sumber: Google Image

Kelaziman sepertimana tahun-tahun yang sudah, ambe melunaskan zakat fitrah melalui amil yang dilantik oleh MAIS dan Lembaga Zakat Selangor.Kadar zakat di negeri Selangor pada tahun ini adalah RM7 bersamaan dengan harga 2.6 kg beras.

Alhamdulillah


No comments:

Post a Comment